Elevråd

Ballerup Ny Skole har et elevråd, som jævnligt mødes.

Elevrådet kan komme med ideer til både undervisning og indretning af skolen.

Kontaktlærere: Emma Printz og Gry Gundersen

Elevrådets forfatning (fra august 2018)

Vi har i elevrådet besluttet at skrive en forfatning for at vise, hvordan vi arbejder og ønsker at fungere.

Vores formål som elevråd er at:

  • Være et talerør for eleverne

Vores mål er at:

  • Have indflydelse på såvel det psykiske som fysiske miljø på skolen
  • Elevrådet ønsker at styrke fællesskabet på tværs af klasserne og hele skolen

Elevråd arbejde på følgende måde

  • Både suppleanter og repræsentanter deltager i elevrådsmøderne
  • Alle aftaler skal være besluttet gennem en demokratisk proces
  • Til hvert møde SKAL vi have punkterne: klasserne nyt og tilbagemelding, lærerne, fra sidste møde og eventuelt
  • Der skrives til hvert møde et referat af mødet, som sendes rundt blandt Elevrådets medlemmer
  • Der skal være et fast punkt ved morgenmøder, hvor en elevrådsrepræsentant kan fortælle om elevrådets aktiviteter og få at vide, hvad repræsentanterne skal bringe med tilbage til Elevrådet
  • Hver klasse skal have en ugentlig aftale, hvor klassen kan komme med problemer, forslag etc. dette står/hjælper klasselæreren med.
  • Vi mødes hver anden onsdag i spisepausen

Elevrådet er

3. klasse
– Jacob
– Oskar
– Caroline

4. klasse
– Smilla
– Sidsel

5. klasse
– Asta
– Chili

6. klasse
– Sigrid
– Noah

7. klasse
– Pelle
– Mikkel

8. klasse
– Alba
– Rasmus

9. klasse
– Tobias
– Kaya