Om Ballerup Ny Skole

Ballerup Ny Skole er en lilleskole med 190 elever fra 0. til 9. klassetrin. Skolens historie går tilbage til 1973, hvor en gruppe forældre tog initiativ til Ballerup Ny Skole.

Skolen ligger i naturskønne omgivelser – lige op til Jonstrup Vang. Natur, bevægelse og sund mad er en del af elevernes dagligdag. 

Vi lægger vægt på, at skolens elever bliver kompetente både i forhold til deres faglige læring og deres personlige og sociale udvikling.

For at sikre de bedste betingelser for vores elevers læring og trivsel, vægtes et konstruktivt skole-hjem-samarbejde.

Ballerup Ny Skole er “EN SKOLE FOR LIVET”, hvor eleverne får et fundament for resten af livet.

Ballerup Ny Skole er en lilleskole – en fri grundskole, som er oprettet under friskoleloven (Lovgrundlag frie skoler).

Danmark har en lang tradition for, at forældre har mulighed for sammen at oprette en friskole, som er baseret på de værdier, som de ønsker, at deres barn skal møde i deres skolegang.

På Ballerup Ny Skole vægtes fællesskabet højt, og vi har altid fokus på, at det enkelte barn skal udvikle sig inden for fællesskabets rammer.

Skolen lægger vægt på forældrenes deltagelse i skolens dagligdag; både i forhold til eget barns læring og trivsel og i forhold til fællesskabets trivsel. Alle forældre bidrager til skolens udvikling gennem de arbejdsopgaver, som alle forældre skal udføre på skolen og bliver dermed en vigtig del af et fællesskab.

Det er også vigtigt, at forældre har forståelse og respekt for de særlige betingelser, som er rammen omkring skolen, hvor skolens forældrevalgte bestyrelse er skolens øverste instans.

Jeppe K. Sevel-Lilholt
Skoleleder