Indskoling

Indskolingen på Ballerup Ny Skole er 0. – 3. klasse.

Ballerup Ny Skole lægger meget stor vægt på, at eleverne får en god og sammenhængende skolestart. I indskolingen lægges grundlaget for hele barnets skolegang og for barnets faglige læring og sociale og personlige udvikling.

Undervisningen tilrettelægges ud fra det enkelte barns forudsætninger, og den faglige, sociale og personlige udvikling tænkes altid sammen.

Skolefritidsordningens medarbejdere er også en del af skoledagen og undervisningen, hvilket sikrer sammenhæng i dagligdagen.

De nye elever starter den 1. maj, og vi bruger de første to måneder på, at de skal lære hinanden og deres lærere at kende, og at de langsomt også får lært de andre indskolingsbørn at kende.

Hele indskolingen starter hver dag med et fælles morgenmøde. Her synger vi sange, får talt om, hvad der skal ske i dag og kan også tale om aktuelle emner. Til morgenmøderne lærer eleverne at lytte til hinanden og at sige deres mening.

I indskolingen vægter vi samarbejdet og sammenholdet på tværs af klassetrin. Dette gør vi f.eks. ved i perioder at lave undervisningsaktiviteter og legegrupper på tværs af indskolingens klassetrin. De ældste børn i indskolingen tager større ansvar og hjælper de mindre elever f.eks. i spisesituationer, i pauserne og i fælles undervisning.

Alle børn kender hinanden og alle de voksne; det giver en tryg skoledag.

Bevægelse er en integreret del af undervisningen i indskolingen.

Lærere

Stine Ottendahl Munch
Steffen Christensen
Tobias Sørensen
Susanne "Sanne" Colstrup
Heidi Marie Gomoll
Tina Nielsen
Danni Kofod
Camilla Skyhøj Olsen
Fredrik Haglund