Skolepenge og indmeldelsesgebyr

De samlede skolepenge for et barn er fordelt på følgende måde over 12 måneder:

Skolepenge i alt

2.165 kr.

Grundbeløb

903kr.

Frugt og mad

305kr.

Fritidordning930kr.
Skolepenge i alt

2.165 kr.

Grundbeløb

903kr.

Frugt og mad

305kr.

Årgang

Skolepenge i alt

Grundbeløb

Frugt og mad

Fritidsordning

0. –   3. kl.

2.165 kr.

930 kr.

305 kr.

930 kr.

4. – 9. kl.

2.165 kr.

1.860 kr.

305 kr.

Søskendemoderation:

Der er søskendemoderation på betaling af grundbeløb og fritidsordning, således, at der er 50% rabat på 2. og evt. efterfølgende børn, der er tilmeldt på skolen på samme tid.

Skolepenge alt inkl. opkræves 11 gange årligt, afrundet til 2.361 kr. pr. måned.

I juli måned opkræves der ikke skolepenge.

På vedlagte skema er der en oversigt over skolepenge fordelt over 11 måneder ved henholdsvis 1, 2 og 3 børn:

Skolepenge i alt

2.361 kr.

Grundbeløb for barn 1 Bh. – 3 klasse inkl. Fritidsordning

2.028 kr.

Frugt og mad 333kr.

 

Skolepenge i alt

3.708 kr.

Grundbeløb for barn 1

Bh. – 3 klasse inkl.
Fritidsordning

2.028 kr.

Grundbeløb for Søskende

Bh. – 3 klasse inkl.
Fritidsordning

1.014 kr.

Frugt og mad666kr.
Skolepenge i alt

5.055 kr.

Grundbeløb for barn 1

Bh. – 3 klasse inkl.
Fritidsordning

2.028 kr.

Grundbeløb for Søskende

Bh. – 3 klasse inkl.
Fritidsordning

2.028 kr.

Frugt og mad999kr.

Familier

med

Skolepenge i alt

Grundbeløb for 1 barn

Bh. – 3. klasse inkl. fritidsordning

Grundbeløb for søskende

Bh. – 3. klasse inkl. fritidsordning

Frugt og Mad

1. barn

2.361 kr.

2.028 kr.

333 kr.

2. børn

3.708 kr.

2.028 kr.

1.014 kr.

666 kr.

3. børn

5.055 kr.

2.028 kr.

2.028 kr.

999 kr.

Tilskud til betaling af skolepenge/SFO:

Der er mulighed for at søge om tilskud til nedbringelse af SFO/skolepenge. 

Ansøgning sker i starten af skoleåret og proceduren incl. ansøgningsskema opslås på forældreintra. Tilskuddet bliver beregnet ud fra sidste års selvangivelse.

Befordringstilskud:

Derudover er der mulighed for at søge et lille tilskud til befordring. Dette bliver automatisk sendt ud til de elever der er berettiget til befordringsgodtgørelse i slutningen af skoleåret.

Indmeldelsesgebyr:

Når et barn optages på BNS betales der indmeldelsesgebyr, svarende til det klassetrin barnet starter på. Indmeldelsesgebyret er en éngangsbetaling og tilbagebetales ikke ved udmeldelse.

Klassetrin: 

          Beløb:

0. klasse

2.361 kr.

1. klasse

    4.118 kr.

2. klasse

4.365 kr.

3. klasse

     4.627 kr.

4. klasse

     4.904 kr.

5. klasse

     5.199 kr.

6. klasse

5.510 kr.

7. klasse

     5.841 kr.

8. klasse

      6.192 kr.

9. klasse

9.288 kr.

Obs! Generalforsamlingen har d. 25/3 2021 vedtaget en skolepengeforøgelse pr. 1/1 2022.

Herfra vil de månedlige skolepenge udgøre kr. 2.178. Juli måned vil også være betalingsmåned. Madpenge bliver på samme niveau, dvs. kr. 333 (Der betales ikke madpenge i juli måned).

Pr. 1/1 2023 vil skolepengene stige 2% hvert år, så indtægter løbende tilpasses prisindeksstigninger.