Skolepenge og indmeldelsesgebyr

Skolepenge i alt

2.165 kr.

Grundbeløb

903kr.

Frugt og mad

305kr.

Fritidordning930kr.
Skolepenge i alt

2.165 kr.

Grundbeløb

903kr.

Frugt og mad

305kr.

Årgang

Skolepenge i alt

Grundbeløb

Frugt og mad*

Fritidsordning

0. –   3. kl.

2.511 kr.

1.089 kr.

333 kr.*

1.089 kr.

4. – 9. kl.

2.511 kr.

2.178 kr.

333 kr.*

*Opkræves ikke i juli måned

Søskendemoderation:

Der er søskendemoderation på betaling af grundbeløb og fritidsordning, således, at der er 50% rabat på 2. og evt. efterfølgende børn, der er tilmeldt på skolen på samme tid.

Skolepenge i alt

2.361 kr.

Grundbeløb for barn 1 Bh. – 3 klasse inkl. Fritidsordning

2.028 kr.

Frugt og mad 333kr.

 

Skolepenge i alt

3.708 kr.

Grundbeløb for barn 1

Bh. – 3 klasse inkl.
Fritidsordning

2.028 kr.

Grundbeløb for Søskende

Bh. – 3 klasse inkl.
Fritidsordning

1.014 kr.

Frugt og mad666kr.
Skolepenge i alt

5.055 kr.

Grundbeløb for barn 1

Bh. – 3 klasse inkl.
Fritidsordning

2.028 kr.

Grundbeløb for Søskende

Bh. – 3 klasse inkl.
Fritidsordning

2.028 kr.

Frugt og mad999kr.

Familier

med

Skolepenge i alt

Grundbeløb for 1 barn

(inkl. fritidsordning 0. – 3. kl.)

Grundbeløb for søskende

(inkl. fritidsordning 0. – 3. kl.)

Frugt og Mad*

1 barn

2.511 kr.

2.178 kr.

333 kr.*

2 børn

3.933 kr.

2.178 kr.

1.089 kr.

666 kr.*

3 børn

5.355 kr.

2.178 kr.

2.178 kr.

999 kr.*

* Opkræves ikke i juli måned

Tilskud til betaling af skolepenge/SFO:

Der er mulighed for at søge om tilskud til nedbringelse af SFO/skolepenge. 

Ansøgning sker i starten af skoleåret og proceduren incl. ansøgningsskema opslås på forældreintra. Tilskuddet bliver beregnet ud fra sidste års selvangivelse.

Befordringstilskud:

Derudover er der mulighed for at søge et lille tilskud til befordring. Dette bliver automatisk sendt ud til de elever der er berettiget til befordringsgodtgørelse i slutningen af skoleåret.

Indmeldelsesgebyr:

Når et barn optages på BNS betales der indmeldelsesgebyr, svarende til det klassetrin barnet starter på. Indmeldelsesgebyret er en éngangsbetaling og tilbagebetales ikke ved udmeldelse.

Klassetrin: 

          Beløb:

0. klasse

2.361 kr.

1. klasse

    4.118 kr.

2. klasse

4.365 kr.

3. klasse

     4.627 kr.

4. klasse

     4.904 kr.

5. klasse

     5.199 kr.

6. klasse

5.510 kr.

7. klasse

     5.841 kr.

8. klasse

      6.192 kr.

9. klasse

9.288 kr.

Pr. 1/1 2023 vil skolepengene stige 2% hvert år, så indtægter løbende tilpasses prisindeksstigninger.