Skolepenge og indmeldelsesgebyr

Skolepenge i alt

2.900 kr.

Skole

1.300 kr.

SFO

1.300 kr.

Frugt og mad*500 kr.*
Skolepenge i alt

2.900 kr.

Skole

2.400 kr.

 

Frugt og mad*

500 kr.*

ÅrgangSkolepenge i altSkoleSFOFrugt og mad*

0. –   3. kl.

2.900 kr.

1.200 kr.

1.200 kr.

500 kr.*

4. – 9. kl.

2.900 kr.

2.400 kr.

500 kr.*

* Frugt og mad opkræves ikke i juli måned

Søskendemoderation:

Der er søskendemoderation på betaling af grundbeløb og fritidsordning, således, at der er 50% rabat på 2. og evt. efterfølgende børn, der er tilmeldt på skolen på samme tid.

Skolepenge i alt

2.900 kr.

Frugt og mad*500 kr.*
Skolepenge i alt

4.600 kr.

Frugt og mad* 1.000 kr.*
Skolepenge i alt

6.300 kr.

Frugt og mad* 1.500 kr.*

Familier

med

Skolepenge i altFrugt og Mad*

1 barn

2.900 kr.

500 kr.*

2 børn

4.600 kr.

1.000 kr.*

3 børn

6.300 kr.

1.500 kr.*

* Opkræves ikke i juli måned

Tilskud til betaling af skolepenge/SFO:

Der er mulighed for at søge om tilskud til nedbringelse af SFO/skolepenge.

Ansøgning sker i starten af skoleåret og proceduren incl. ansøgningsskema opslås på forældreintra. Tilskuddet bliver beregnet ud fra sidste års selvangivelse.

Befordringstilskud:

Derudover er der mulighed for at søge et lille tilskud til befordring. Dette bliver automatisk sendt ud til de elever der er berettiget til befordringsgodtgørelse i slutningen af skoleåret.

Indmeldelsesgebyr:

Når et barn optages på BNS betales der indmeldelsesgebyr, svarende til det klassetrin barnet starter på. Indmeldelsesgebyret er en éngangsbetaling og tilbagebetales ikke ved udmeldelse.

Klassetrin: 

          Beløb:

0. klasse

2.408 kr.

1. klasse

    4.200 kr.

2. klasse

4.452 kr.

3. klasse

     4.720 kr.

4. – 9. klasse

     5.002 kr.

Skolepenge og madordning stiger 2% hvert år, så indtægter løbende tilpasses prisindeksstigninger.

Udmeldelse af et barn skal ske skriftligt til skolen og med mindst tre måneders varsel til udgangen af en måned. Der vil normalt skulle betales tre måneders skolepenge.