Skolepenge og indmeldelsesgebyr

Skolepenge i alt

2.561 kr.

Skole

1.111 kr.

SFO

1.111 kr.

Frugt og mad*339 kr.
Skolepenge i alt

2.561 kr.

Skole

2178 kr.

Frugt og mad*

339 kr.

Årgang

Skolepenge i alt

Skole

SFO

Frugt og mad*

0. –   3. kl.

2.561 kr.

1.111 kr.

1.111 kr.

339 kr.

4. – 9. kl.

2.561 kr.

2.222 kr.

339 kr.

*Frugt og mad opkræves ikke i juli måned

Søskendemoderation:

Der er søskendemoderation på betaling af grundbeløb og fritidsordning, således, at der er 50% rabat på 2. og evt. efterfølgende børn, der er tilmeldt på skolen på samme tid.

Skolepenge i alt

2.561 kr.

Frugt og mad339 kr.
Skolepenge i alt

4.011 kr.

Frugt og mad*678 kr.
Skolepenge i alt

5.461 kr.

Frugt og mad* 1.017 kr.

Familier

med

Skolepenge i altFrugt og Mad*

1 barn

2.561 kr.

339 kr.*

2 børn

4.011 kr.

678 kr.*

3 børn

5.461 kr.

1.017 kr.*

* Opkræves ikke i juli måned Tilskud til betaling af skolepenge/SFO: Der er mulighed for at søge om tilskud til nedbringelse af SFO/skolepenge. Ansøgning sker i starten af skoleåret og proceduren incl. ansøgningsskema opslås på forældreintra. Tilskuddet bliver beregnet ud fra sidste års selvangivelse. Befordringstilskud: Derudover er der mulighed for at søge et lille tilskud til befordring. Dette bliver automatisk sendt ud til de elever der er berettiget til befordringsgodtgørelse i slutningen af skoleåret. Indmeldelsesgebyr: Når et barn optages på BNS betales der indmeldelsesgebyr, svarende til det klassetrin barnet starter på. Indmeldelsesgebyret er en éngangsbetaling og tilbagebetales ikke ved udmeldelse.
Klassetrin: 

          Beløb:

0. klasse

2.361 kr.

1. klasse

    4.118 kr.

2. klasse

4.365 kr.

3. klasse

     4.627 kr.

4. – 9. klasse

     4.904 kr.

Pr. 1/1 2023 vil skolepengene stige 2% hvert år, så indtægter løbende tilpasses prisindeksstigninger. Udmeldelse af et barn skal ske skriftligt til skolen og med mindst tre måneders varsel til udgangen af en måned. Der vil normalt skulle betales tre måneders skolepenge.