Ballerup Ny Skole har lavet en  undervisningsmiljøvurdering i november 2022.
Denne er blevet behandlet af den samlede personalegruppe og kan ses her

Undervisninsmiljøvurderingen skal foretages hvert 3. år og den tidligere (2020) kan ses her.