Tilsyn

Forældrene på en fri grundskole kan vælge en certificeret tilsynsførende til at føre tilsyn med undervisningens kvalitet. De tilsynsførende vurderer, om undervisningen og elevernes faglige niveau kan stå mål med folkeskolen. 

Skolens tilsynsførende er Bente Haugaard. Bente Haugaard blev valgt som tilsynsførende til den ordinære generalforsamling i april 2019 og er valgt fra august 2019 og to år frem.