Mellemtrin

Skolens mellemtrin består af 4., 5. og 6. klasse.

Vi er én enhed med vores egen bygning – bygningen og mellemtrinnet kalder vi Storrummet. Eleverne bidrager selv til at holde bygningen pæn og ren. På den måde tager vi sammen ansvar for at skabe et godt og indbydende læringsmiljø.

I Storrummet lægger vi vægt på at skabe sammenhold, fællesskab og nærvær på tværs af årgange. Storrumsfesten med overnatning på skolen og De Storrumske Lege, hvor vi dyster i forskellige idrætsaktiviteter, er eksempler på årlige traditioner der giver plads til, at eleverne oplever hinanden i nye sammenhænge, som rækker ud over skoledagens faste strukturer.   

Det sociale fællesskab er afgørende for elevernes trivsel. For at skabe et fælles socialt fokus i alle pauser, afleverer eleverne i Storrummet deres mobiltelefoner, når de møder om morgenen. I udvalgte pauser har eleverne adgang til at benytte skolens gymnastiksal til fælles aktiviteter.

Vi lægger vægt på, at eleverne i Storrummet tilegner sig demokratisk dannelse i praksis. På ugentlige Storrumsmøder skaber vi en fælles platform for, at eleverne kan byde ind med viden, holdninger eller nye perspektiver på aktuelle emner. Sidst på skoleåret holder vi et forældremøde, hvor eleverne er en stor del af planlægningen. Her præsenterer elever det, de har arbejdet med i løbet skoleåret.

Lærere

Martin Vest Tange
Ellen Ludvigsen
Maria Boelskov Sørensen
Niclas Bjerre Larsen
Maiken Gotlieb Wilhelmsen