Fag

Ballerup Ny Skole følger Undervisningsministeriets nye forenklede Fælles Mål for undervisningen i fagene, som er opdelt i kompetencemål, videns- og færdighedsmål og læringsmål.

Tysk tilbydes som skolens 2. fremmedsprog.

Skolen har valgt, at den nye obligatoriske praktisk/musiske prøve i 8. klasse bliver afholdt i faget musik.