Fester

BNS afholder hvert år 4 fester fordelt over skoleåret. Festerne har afsæt i de kulturelle og historiske traditioner.

At vedligeholde samt skabe traditioner på BNS, der knytter an til kulturelle og historiske begivenheder.

At eleverne får kendskab til den kultur og historie, der ligger bag de fester, som skolen holder, samt styrke fællesskabsfølelsen og sammenholdet på tværs af børn-, forældre samt personalegruppen.

Julefesten afholdes den sidste skoledag inden juleferien.

Fastelavnsfesten ligger i februar måned.

Vi holder 1. maj-fest.

Sommerfesten afholdes sidste skoledag.

Julefesten er for eleverne. Den sidste skoledag inden juleferien danses der om juletræ, og vi afholder julekonkurrencer.

Hele skolen spiser traditionel julefrokost sammen, og de heldige vinder mandelgaver.

Fastelavnsfesten ligger i februar måned. Både elever og lærere kommer udklædte til dagens arrangement, hvor vi bl.a. slår ”Katten af tønden” og spiser boller og slik.

Vi holder 1. maj-fest med taler og sange, og der opsendes røde balloner med hilsner fra BNS. 1. maj festen arrangeres af skolens bestyrelse.

Sommerfesten afholdes sidste skoledag for alle elever samt forældre og nærmeste pårørende. Det er translokationsfest for 10. klassen samt en sommerfest med fællesspisning og underholdning

Alle lærere og øvrige medarbejdergrupper deltager.

Eleverne inddrages løbende i processen, afhængig af arrangementets art og indhold. Der tales om festerne på husmøderne, som eleverne er med til at arrangere.

Billeder, som lægges på intra.

Evalueringen foregår i personalegruppen på baggrund af observationer og tilbagemeldinger fra eleverne. Evalueringen foregår i en form, der er tilpasset det enkelte arrangement, så vi sikre os, at traditionerne holdes i hævd/udvikles, så de fortsat har relevans for eleverne.