Værdigrundlag

Skolens ansatte, bestyrelsen og forældregruppen har gennem 2018 og 2019 arbejdet med skolens værdigrundlag, bl.a. ved to debatcaféer. På denne baggrund er værdigrundlaget revideret og vedtaget til den ordinære generalforsamling i april 2019. 

 

Værdigrundlag og formål

Ballerup Ny Skole er skolens elever, forældre og ansatte.

“Tryghed, nærvær og engagement – med fællesskabet som udgangspunkt.”

 

Skolens formål er at opdrage eleverne til socialt bevidste, selvstændigt tænkende, varme og virkelystne mennesker.

Hermed forstås mennesker, der i dagligdagen forholder sig

  • åbent og kritisk over for sociale uretfærdigheder
  • reflekteret
  • empatisk og inkluderende
  • nysgerrigt og handlingsorienteret

Skolen arbejder med alle menneskelige aspekter, således at det faglige, det sociale, det følelsesmæssige og det kreative indgår som ligestillede elementer i skolens hverdag.

Skolen vægter at udvikle børnenes respekt og tolerance for det enkelte menneskes forcer og forskelligheder til gavn for fællesskabet.

Vi arbejder hermed for at vores elever fremadrettet vil medvirke aktivt til at skabe et samfund, der bygger på fællesskab, lighed og solidaritet.