Lejrskole

Hele skolen tager af sted fra mandag til fredag på primitiv teltlejr til Kongsøre.

Overbygningseleverne tager afsted lørdag og slår lejren op sammen med OB-lærerne og arbejdsomme forældre.

Resten af skolen ankommer mandag og bliver hvert år imponeret over det store stykke arbejde skolen største lever har udført.

Lejrskolen er en stærk og betydningsfuld tradition på skolen, og ugen byder da også på mange fastetablerede aktiviteter som f.eks. idrætsdag, natteløb, ‘dryk’, fedtsten, badning og rollespil.

Lejrskolen er en Maggi-terning af BNS-ånd! Her er nærvær og samvær i højsæde.

At der etableres rammer, der kan styrke elevernes fællesskab og et fælleskabet omkring hele skolen, der er baseret på gensidig tillid, ansvarlighed, rummelighed og kreativitet.

At eleverne oplever betydningen af, at læring også sker uden for skolens rum.

At styrke elevernes relationer og tillid på tværs af elevernes alder samt at styrke kendskab, relationer og tillid mellem lærere og elever.

At styrke familiegruppernes interne sammenhold, kammeratskab og samarbejdsevner ved at måltider og pligter nydes og udføres i familiegrupperne.

At styrke fællesskabsfølelsen og erkendelsen af den gensidige afhængighed ved fra dag til dag at inddrage eleverne i fordeling og udførelse af praktiske opgaver.

At inspirere til kreative lege og udtryksformer i det frie rum ved Kongsøre.

At opleve mulighed for og glæde ved at færdes i større nærhed med naturen, end vi normalt gør i dagligdagen.

At eleverne oplever, hvordan det er muligt at være væk hjemmefra i længere tid ad gangen.

At eleverne dagligt er aktive i værksteder med fokus på bevægelse samt de naturfaglige, praktiske, og kreative fag.

Slut august – start september

5 skoledage

Overbygningens elever og lærere arbejder sammen om, at få teltlejren slået op og gjort brugbar for alle. Og de har ansvaret for at slå lejren ned, når de andre er rejst hjem.

Alle lærere og pædagoger deltager

Tovholder: Martin Vest Tange

Forældre i overbygningen står for at lave aftensmad og køre den ud til lejrskolen. Dette planlægges af skolens koordinationsudvalg.

Ved fordeling af de daglige praktiske opgaver i familiegrupperne inddrages eleverne.

Overbygningselever arrangerer nogle aktiviteter for de øvrige elever bl.a. en skattejagt.

Op- og nedslag af telte foregår i weekenderne før og efter lejrskolen overvejende med deltagelse af overbygningselever og -lærere.

Processen fotograferes.

Der laves skriftligt materiale om lejrskolen evt. i form af en lejrskoleavis.

Lejrskolen evalueres efterfølgende på de enkelte trin samt på lærerniveau.