Indmeldelse

I er altid velkomne til at henvende jer til skolen på telefon 2965 2351 ml. kl. 9 og 14 og høre mere om skolen.
 
I kan også sende en mail til: [email protected]
 
Hvis I ønsker jeres barn indmeldt på skolen, vil vi sende et ansøgningsskema til jer. 
 
Opskrivning til børnehaveklasse
Når ansøgningen er modtaget, vil vi bekræfte, at vi har modtaget ansøgningen. Skolen vil altid bede om læreplaner eller udtalelse fra barnets institution. I vil blive kontaktet i det efterår, hvor barnet skal starte næste sommer.
 
Ansøgningsprocedure ved indmeldelse for børn ved skoleskift

Når ansøgningen er modtaget på skolen, vil den blive afleveret til lærerteamet i den afdeling, hvor barnet søges optaget.

Hvis der er en ledig plads på det pågældende klassetrin, vil lærerteamet behandle ansøgningen og evt. invitere til en optagelsessamtale.

Vi har en praktikperiode på 14 dage på mellemtrin og overbygning, før der tages stilling til, om barnet optages på skolen.

Børn i indskolingen indskrives straks.

Skolen vil altid tage kontakt til barnets nuværende skole og til den kommunale Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, hvis der eksisterer eller har været et samarbejde med dem.

Ved et skoleskift er det helt afgørende, at det bliver det rigtige valg for barnet, og at skolen kan imødekomme barnets behov. Derfor prioriterer skolen at sikre, at der er overensstemmelse mellem forældres forventninger til skolen og skolens værdier.

Ledige pladser

Vi har ledige pladser på enkelte klassetrin.