Overbygning

Skolens overbygning består af 7., 8. og 9. klasse.

På Ballerup Ny Skole vægter vi fællesskaber og nærvær, hvilket synliggøres i overbygningen ved overbygningsmøder, elevdemokrati og fælles spisning. Herudover har overbygningens elever ansvar for de mindre i form af ‘Putter’-ordning på lejrskoler i familiegrupper, husmøder mm. At fællesskabet har en stor vigtighed, kan f.eks. ses ved, at alle elever afleverer deres mobiltelefoner, når de møder om morgenen sådan, at alle pauser bliver brugt fælles. Ligeledes er computere kun tilladt til undervisningsbrug.

I overbygningen spiser eleverne sammen i faste grupper på tværs af de tre klassetrin, hvilket bidrager til samhørigheden overbygningseleverne imellem.

I overbygningen rejser 8. og 9. klasse i efteråret på en ca. 3 ugers tur. Her skal eleverne lære at begå sig og tage ansvar for bl.a. rengøring og indkøb. Der er på turen skoletimer, og vi prioriterer at komme ud og opleve kulturen og sproget i et fremmedsproget land. Typisk slutter turen i en storby.

Skolens overbygning har deres egen bygning. Her er de ansvarlige for den daglige rengøring af bygningen og sparer, bl.a. gennem dette, op til at kunne tage på en længere tur til udlandet. Rengøringen har også til formål at lade eleverne være ansvarlige for deres egen bygning.

På Ballerup Ny Skole afholdes afsluttende prøver efter 9. klasse. På Ballerup Ny Skole har 9. klasse ikke læseferie, men forbereder sig til prøverne fælles og på skolen.

Skolen har valgt, at den nye obligatoriske praktisk/musiske prøve i 8. klasse, bliver afholdt i faget musik.

Lærere

Louise Strøyer Tvede
Gry Gundersen
Rasmus Søje
Emma Marie Printz
Morten Boll Hertz