Legegrupper

Legegrupper er en pædagogisk aktivitet i pausen om formiddagen.

Det er skolens pædagoger, der har ansvaret for legegrupperne.

Deltagerne i legegruppe sammensættes af lærerne og pædagogerne i indskolingen.

Formålet med legegrupperne er, at elever fra 0. til 3. klasse gennem fælleslege, kreative eller praktiske aktiviteter danner og styrker relationer til andre børn, både i egen klasse og på tværs af klasserne i indskolingen.

I legegruppen kan der også arbejdes med kulturen i en enkelt klasse, i en pige/drengegruppe eller med enkelte børn, som har brug for en særlig indsats.

Legegrupperne skal understøtte skolens værdigrundlag og styrke skolens sociale fællesskab bl.a. med henblik på forebyggelse af mobning og som støtte til børn, som kan have svært ved selv at danne relationer.

Indskolingslærerene kommer med ønsker til aktiviteter og deltagere i legegrupperne, og pædagogerne sammensætter gruppen af børn i legegruppen hver fredag på SFO-møde.

Skolens pædagoger forbereder legegruppeaktiviteten med inddragelse af de deltagende elever.

20 min hver dag.  I formiddagspausen.

Alle pædagoger og medhjælpere deltager på skift. 2 voksne hver dag.

Legegruppen skrives på tavlen i indskolingsgarderoben.

Der evalueres løbende på SFO-møder.