Morgenordning og fritidsordning

Morgenordningen åbner hver dag kl. 7.00. Her har børnene mulighed for at starte dagen med lidt morgenmad og hygge sig med hinanden inden skolestart.

Efter skoletid er der fritidsordning, som er et pædagogisk tilbud til børnene fra børnehaveklassen til 3. klasse.

Fritidsordningen er åben til kl. 17.00 alle skoledage samt i efterårs- og vinter- og påskeferien. Fritidsordningen holder lukket hele juli måned.

Fritidsordningen fungerer under skolens formålsparagraf, og personalet i fritidsordningen arbejder tæt sammen med skoledelen og indgår således også i skoletiden i indskolingen, deltager i forældremøder/samtaler, lærermøder m.v.

I fritidsordningen holder vi børnemøder, hvor ønsker, ideer og eventuelle problemstillinger tages op og drøftes sammen med børnene. Børnene inddrages i tilrettelæggelsen af fritidsordningens aktiviteter.

Vi tilstræber at være så meget som muligt udenfor og bruger i høj grad skoven og vores dejlige omgivelser. Indendørs arbejder vi i kreative værksteder og bruger vores gymnastiksal til f.eks. dans og boldspil. Vi spiller brætspil, leger, bager og hygger af og til med en film.

I løbet af eftermiddagen er der mulighed for lidt eftermiddagsmad, som børnene skiftes til at være med til at forberede. Børnene deltager også i den daglige oprydning og rengøring.

Fritidsordningen deltager i alle skolens arrangementer.

Telefon til morgenordningen 2965 2349: (mellem kl. 7 og 8) og til fritidsordningen (mellem kl. 13.35 og 17)

SFO-personale:

Danni Kofod
Heidi Gomoll
Simon Meyer
Cecilie Rist