Praktik

Eleverne fra 7.- 9. klasse har forskellige praktikker:

I 7. klasse skal de i socialpraktik.

I 8. klasse skal de på et introkursus og i erhvervspraktik.

I 9. klasse skal de i brobygning.

Socialpraktik: at eleverne får mulighed for at afprøve deres sociale kompetencer, arbejde med deres forståelse og tolerance overfor andre mennesker, samt prøve at indgå som en arbejdskraft på en offentlig institution, her menes fortrinsvis børnehaver og vuggestuer.

Introkurser: at eleverne stifter bekendtskab med erhvervsuddannelsesmulighederne.

Erhvervspraktik: at stifte bekendtskab med sit drømmejob.

Brobygning: at eleverne får mulighed for at afprøve/besøge forskellige videregående uddannelser, samt se hvor man kunne tænke sig at gå

At eleverne får erfaringer med at indgå i det sociale fællesskab på en arbejdsplads.

At stifte bekendtskab med arbejdsmarkedet.

At eleverne får afprøvet egne muligheder og udfordringer i forhold til at indgå i et ikke kendt system.

At eleverne får bedre mulighed for at kunne tage stilling til, hvilken uddannelse og hvilket uddannelsessted, de kunne ønske sig i fremtiden.

Praktikken placeres hvert skoleår i henhold til skoleårets planlægning samt den kommunale planlægning.

Praktikperioden kan være en eller to uger.

Der skrives logbog i alle praktik perioder.

For erhvervs- og socialpraktik gælder det, at der udarbejdes en rapport, hvor eleverne beskriver deres oplevelse og erfaring med praktikken.

Rapporter lægges på elevintra som inspiration til andre elevers efterfølgende praktikker.

Målgruppen for rapporten er forældre, elever samt praktiksted.

Der laves et skema hvori eleverne i samarbejde med læreren udfylder hvilke personlige mål de har med praktikken.

Skolens officielle praktikbrev samt kontrakten med praktikstedet lægges på skoleintra, for at inddrage forældrene samt skabe et netværk af praktikmuligheder.

Gruppelærere i samarbejde med UU-vestegnens uddannelsesvejleder. Efter aftale med elev kan gruppelærer besøge praktiksted.

Elevintra

Eleverne inddrages i processen fra starten af skoleåret. Der arbejdes tidligt i skoleåret med etablering af kontakter til praktiksteder.

Som afslutning på praktikkerne laver eleverne en vurdering af deres udbytte af praktikken på baggrund af deres logbogsnoter og de personligt opstillede mål for forløbet