Udlandstur

8. og 9. klasse tager på udlandstur til Tyskland.

Turen er i høj grad en dannelsesrejse, hvor eleverne støttes i at udvikle og udnytte egne ressourcer. De bor sammen i mindre grupper, som skal få et lejlighedsfællesskab til at fungere. Dette samtidigt med, at de skal opleve og forstå tysk kultur, bruge det tyske sprog og deltage i undervisning i de almindelige skolefag.

Rejsen giver elever og lærere et nyt fælles grundlag at bygge undervisningen op omkring både i forhold til elevernes faglige, sociale og personlige udvikling.

Eleverne i overbygningen sparer op til deres udlandsrejser ved at lave arbejdsopgaver på skolen.

Rejseudgifterne dækkes af skolepengene, hvorfor det kun er elevernes lommepenge på turen, der skal dækkes af forældrene.